Följ oss          |    Nyhetsbrev

Jennie Lomm

Jennie har en operamastersexamen från Universitet Mozarteum i Salzburg och hon har även studerat vid Det Kongelige Danske Musikkonservatoriumet, där hon tog en bachelori klassisk sång. Tidigare studier ägde rum vid Operastudion på Kulturama i Stockholmoch Vadstena Folkhögskolas musiklinje. Jennie har en bred repertoar och sjunger både somsolist och i olika ensembler i Sverige, Danmark och Tyskland. Det har varit allt från FaurésRequiem och Bachkantater till operakör och nu senast medverkade hon i Turandot på DetKongelige Teater i Köpenhamn. Hon har gjort roller som Drusilla i Poppeas kröning, Adele iLäderlappen och Blanche i Poulencs Karmelistsystrarna.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå